Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om banken
Sparbanksstiftelsen Alingsås

Beslut och rapportering

Styrelsens beslut om att bidrag beviljas enligt Stiftelsens ansökningsperioder. Styrelsens beslut kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag lämnas inte. Eventuella frågor besvaras av stiftelsens tjänsteman. Stiftelsen förbehåller sig rätten använda beviljade bidrag i kommunikation på hemsida, sociala medier eller liknande. Publicering sker även via Sparbanken Alingsås kommunikationskanaler.

Villkor för beslut

Mottagaren är skyldig att använda bidraget till det ändamål som angivits i ansökan och som stiftelsen angett i meddelande om beslut. Om mottagaren inte använt bidraget, eller använt det till annat ändamål, är mottagaren skyldig att återbetala vad som mottagits. Ett beviljat bidrag från stiftelsen sida innebär inte något åtagande i framtiden.

Utbetalning av bidrag

Utbetalning sker till bg-nr eller bankkonto. Sökande rekvirerar utbetalning av medel genom ansökningssystemet och lämnar då uppgift om bgnr/kontonummer och ev. referens.

Återrapportering

När det vid meddelande om beslut angetts att projektet ska återrapporteras ska detta lämnas senast en månad efter avslutat projekt.

Såhär återrapporterar du:
1. Logga in på min sida
2. Gå till fliken Rapporter.
3. Lämna er projektrapport enligt formulär på sidan.

Hantering av personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du känner dig trygg med att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt och öppet sätt. Vi vill att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. GDPR (General Data Protection Regulation) gäller fr o m 25 maj 2018 inom hela EU. Översatt till svenska blir GDPR Dataskyddsförordningen. Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

 

Dina personuppgifter används för att underlätta kontakterna med dig och för att vi ska kunna ge snabbare service. Vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål.

 

Personuppgifter är all information som kan vara knuten till dig som person. Personuppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till eller om det finns lagar som kräver att vi måste spara dem en viss tid.