Hoppa till huvudinnehåll

2015

Vi har varit en stolt partner till Växtrum sedan start. Med 10 unika trådgårdar på promenadavstånd i alla säsongens skiftningar.

En leende kvinna med människor som arbetar i en trädgård bakom henne

A+-området Alingsås

Benchmarking och utredningar för infrastruktursatsningar tillsammans med konsulter.

 

Belopp: 1 500 000 kr

 

 

Alla kommuner

"Hålla rent" - projekt för sysselsättning av ungdomar att hålla rent på platser kommunerna inte sköter under ledning av elever från Evenemang och Värdskap.

 

Belopp: 200 000 kr

Alingsås Handel

Samfinansiering av Alingsås exponering/marknadsföring i media.

 

Belopp: 125 000 kr

 

 

 

Alingsås kommun

Lights in Alingsås, tilläggsavtal för varumärke, marknadsföring och PR 2014-15 (kompletteringbeslut till 2013-08-19).

 

Belopp: 1 000 000 kr

Alingsås kommun

Hållbar tillväxt (tidigare 10-tusengruppen) - marknadsföring av Alingsås i olika media.

 

Belopp: 125 000 kr

 

 

Alingsås kommun

Evenemang o Värdskap - fortsatt utveckling av projektet.

 

Belopp: 600 000 kr

 

 

 

Alingsås kommun

Omläggning av Bryggaregatan. 

 

Belopp: 650 000 kr

 

 

 

 

Alingsås Motorveteraner

Medfinansiering till bevarande av äldre fordon samt sprida kunskap och skapa förståelse för den kultur som hobbyn med dessa fordon innebär.

 

Belopp: 62 500 kr

Alingsås lasarett

Nyinvestering av nytt CT-lab (datormamograf, skiktröntgen) - utökning av kapaciteten avseende akutundersökningar (stroke mm).

 

Belopp: 3 880 000 kr

Bjärke Hembygdsförening

"Tillverkningsindustrier i Bjärke", en bok om bygdens naturtillgångar: skog, jord och grus.

 

Belopp: 50 000 kr

 

Fastighetsägarföreningen (Tyréns)

Stadsutvecklingsanalys Alingsås. 

 

Belopp: 150 000 kr

 

 

 

Framtid Alingsås

Bidrag till uppstart (komplettering till beslut 2012).

 

Belopp: 500 000 kr

 

 

 

Herrljunga kommun

Pilotprojekt "Lust att läsa" - projekt för ökad läsförståelse från F-9 genom att arbeta med skrivandet och läsandet med hjälp av särskilt pedagogiskt material.

 

Belopp: 100 000 kr

Herrljunga o Vårgårda kommuner

Medfinansiering av infrastruktursatsningar för E20's utbyggnad.

 

Belopp: 5 000 000 kr

 

 

Horla/Siene Equmeniaförsamling

Utveckling av lekpark, aktivitetsanläggning och badplats i anslutning till om- och tillbyggnad vid Storsjöstrand.

 

Belopp: 500 000 kr

KTH (Fredrik Kopsch)

Kommunalekonomisk analys för överdäckning av E20 (tillägg till tidigare beslut).

 

Belopp: 33 000 kr

 

KTH (Fredrik Kopsch)

Kommunalekonomisk analys avseende överdäckning av E20 (tillägg till tidigare beslut).

 

Belopp: 144 000 kr

 

Lerums Centrumförening

Samverkansprojekt för förutsättningar och möjligheter för Lerums centrums utveckling.

 

Belopp: 350 000 kr

Lerums kommun

Växtrum - årligt återkommande evenemang som avstamp att nå kommunens vision att bli Sveriges ledande miljökommun 2025.

 

Belopp: 475 000 kr

Lerums kommun

Pilotprojekt "Lust att läsa" - projekt för ökad läsförståelse från F-9 genom att arbeta med skrivandet och läsandet med hjälp av särskilt pedagogiskt material.

 

Belopp: 300 000 kr

Vårgårda kommun

Pilotprojekt "Lust att läsa" - projekt för ökad läsförståelse från F-9 genom att arbeta med skrivandet och läsandet med hjälp av särskilt pedagogiskt material.

 

Belopp: 300 000 kr

Mötesplats Alingsås Intressenter AB (Estrad)

Driftsbidrag.

 

Belopp: 1 000 000 kr

Alingsås Handbollklubb

Nytt avtal för verksamheten 2015-2016.

 

Belopp: 1 000 000 kr

Mumieensemblen

Uppsättning av föreställningen "I Mumindalen" på Estrad Alingsås hösten 2016.

 

Belopp: 31 000 kr

Alingsås Handbollklubb

Nytt avtal för verksamheten 2015-2016.

 

Belopp: 1 000 000 kr

Sparbanken Alingsås AB

Inspirerande skoldag för avgångsklasser i gymnasieskolorna inom vårt verksamhetsområde med föeläsningar av kända profiler.

 

Belopp: 356 000 kr

Vårgårda Fotoklubb

Delfinanisering av "Bildernas stad" i Vårgårda hösten 2015.

 

Belopp: 100 000 kr