– Det märks att projektidén spridit sig och gett ringar på vattnet, vilket är oerhört roligt, säger Camilla.

För att nå ut med budskapet ytterligare arrangerades i april två föreningsdagar – en i Herrljunga och en i Vårgårda. I Herrljunga bussades 300 elever till Mörlandaskolan, där nio föreningar stod redo att visa upp sig. I Vårgårda fanns elva föreningar på plats vid Lindbladsskolan för att ta emot över 450 elever för att prova på allehanda aktiviteter. Bland aktiviteterna på de två orterna fanns bland annat innebandy, fotboll, simning, hockey, parkour, cykling, orientering, hinderbana med mera.

– En sådan rörelseglädje! Helt fantastiskt att se. Vi fick så mycket positiv feedback, säger Camilla.

Syftet med föreningsdagarna var dels att öppna ögonen på alla elever om vilka möjligheter som står till buds inom föreningslivet, dels engagera föreningarna i projektet och ge dem en möjlighet att rekrytera fler aktiva.

Går det då att mäta utfallet av ett dylikt projekt och hur går det i så fall till? Vi ställer frågan till Camilla Parkell.

– Ja, genom statistik, analys, elevenkäter, stegmätning och skolutvärderingar görs kontinuerliga mätningar. Vi kikar då bland annat på hur rastverksamheten utvecklas, om kunskapen ökas och på hur förändrings- och utvecklingsarbetet går. Likaså hur samverkan med föreningarna fungerar, förklarar Camilla.

– Vår ambition är att öka den sociala interaktionen eleverna emellan och att fler barn ska bli engagerade i föreningslivet. Vi hoppas också skapa inkluderande rastmiljöer med ökad rörelse bland eleverna samt en ökad rörelseförståelse över lag.

Kan man dra några slutsatser så här långt?

– Det är fortfarande lite för tidigt i projektet för att dra några långtgående slutsatser. Vi har dock kunnat konstatera att det ligger i linje med vad forskningen säger – det vill säga att vi generellt rör oss för lite och att engagemanget i föreningslivet är för lågt. Men nu när projektet tagit fart kan vi ju se en fantastisk utveckling, en ökad rörelseglädje och ett stort engagemang bland såväl skolpersonalen som eleverna, varför jag tror att detta kommer att visa sig i mer konkreta siffror framöver, säger Camilla.

– Och om man tar del av de spontana uttalanden, som vi fått från både barn och vuxna som är engagerade i projektet, så stärker detta mig i tron om att Rörelse på rast gör skillnad.

Några av citaten kan du ta del av här nedan.