– Vi vill upprätta samverkansformer som ska fokusera på att identifiera, nå och stödja

elever som riskerar att inte klara grundskolans kunskapskrav. Tanken är att man
ska kunna få jobba praktiskt och prova på olika arbetsuppgifter som ges i ett positivt
sammanhang med andra vuxna och ungdomar, som man inte möter i sin vardag, säger Simon Nilsson, som tillsammans med Mats Byström är drivande i projektet. Till sin hjälp har de även AHK-profilerna Johan Nilsson, William Törnqvist och Lena Lindqvist samt en styrgrupp bestående av rektorerna på Hjälmareds Folkhögskola och Alströmergymnasiet samt representanter från AHKs styrelse.

Totalt pratar vi om ett 35-tal ungdomar som varit involverade i projektet under det första året, varav de lite yngre kommer från Alströmergymnasiet och de något äldre rekryteras från Hjälmareds Folkhögskola.
– Ungdomarna i fråga känner sig ofta omotiverade och maktlösa att hitta vägar framåt, då de endast har en skolmiljö och människorna runt den att tillgå för att hitta lösningar och motivation. Tillsammans med AHK och våra arrangemang, i och utanför Estrad, vill vi tillsammans skapa kreativa miljöer för att på det sättet ge ungdomarna ett positivt sammanhang tillsammans med andra vuxna och ungdomar. Vi vill att de ska uppleva ökad trygghet, meningsfullhet och tillhörighet, förklarar Simon.

Det kan bland annat handla om att jobba praktiskt och prova på olika arbetsuppgifter men även studiebesök, gruppaktiviteter, motivation/träning/hälsa samt att jobba med egna projektidéer.
– Vårt mål är att hjälpa dem till utbildning eller anställning. På Estrad använder vi non-formal learning-metoder, validerar vardagskunskaper och ger insikt i det ideella samhället. Deltagare ges möjligheter med fokus på jämställdhet och inkludering, inklusive tillgängliga aktiviteter och horisontella mål. Långsiktigt planeras arbetslivsrelevanta träningstillfällen och lättare anställningar för dem som klarar det, berättar Simon.

Ett par av målsättningarna är att minst 75% av deltagarna ska ha fått en ökad självkänsla och självkännedom efter genomfört projekt. Likaså att minst 60% av deltagarna ska ha deltagit i praktik eller arbetsträning under perioden och att minst 60 % ska gå vidare till antingen arbete eller studier efter genomförd projektperiod.

Hur kan man då sammanfatta det första året?

– Vi ser en fantastisk utveckling och potential hos många av ungdomarna. Från att inte våga se sina medmänniskor i ögonen och mest ligga i soffan till att våga kliva fram och ta egna initiativ, berättar Simon.
– Allting handlar om att det måste få ta tid, att det ges möjligheter och erbjuds mycket träning, varför jag är mycket positiv inför det fortsatta arbetet. Det känns som om vi har kul tillsammans och man märker att ungdomarnas självkänsla växer successivt, avslutar en optimistisk Simon Nilsson.
Projektet finansieras av Svenska EFS-rådet, med stöd av Europeiska unionen, och
Sparbanksstiftelsen Alingsås bidrar med 1,2 miljoner kronor över tre år.