Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om banken
Sparbanksstiftelsen Alingsås

Om Sparbanksstiftelsen Alingsås

Stiftelsen har som huvuduppgift att bevara och utveckla sparbanksidén. Det gör vi genom att vara en långsiktig och tydlig ägare till Sparbanken Alingsås och genom att vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling i vårt verksamhetsområde i samarbete med andra aktörer.

Stiftelsen styrs av Styrelsen. Styrelsen utses av Förtoendevalda. Stiftelsen har 24 förtroendevalda, som kommer från hela vårt verksamhetsområde. Förtroendevalda utgör Stiftelsens stämma och är ambassadörer för Sparbanken Alingsås.

Stiftelsens styrelse utser Sparbanken Alingsås ABs styrelse och utgör Bankens stämma.

Stiftelsens verksamhet består av att arbeta med ägarfrågor och att arbeta med samhällsutveckling. Vi arbetar med samhällsutveckling genom att ge bidrag inom våra fokusområden och genom att driva utvecklingsprojekt tillsammans med andra aktörer.

Stiftelsens arbete regleras av ett stiftelseförordnande och vi står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Hållbarhet

Vi arbetar mot vår vision om en hållbar utveckling av samhället. Vi vill att alla projekt vi bidrar till ska ha en tydlig koppling till något av FN:s hållbarhetsmål.