Så fungerar en lånesyndikering

Lånesyndikering innebär att flera banker gemensamt lämnar ett lån till ett företag. Risken fördelas mellan bankerna i förhållande till hur stor andel varje bank bidrar med. Villkoren för alla deltagande banker är lika. Ingen av de deltagande bankerna kommer i ett bättre förmånsrättsligt läge än någon annan.

En av bankerna utses till agent vars uppgift är att bland annat handha kontakterna med låntagaren och sköta betalningar av ränta och amorteringar mellan låntagaren och bankerna.

Lånesyndikeringar passar speciellt bra för fastighetsbolag som ofta har stora lånevolymer.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss redan när du börjar skissa på framtida investeringar. Att skräddarsy en lånesyndikering med bra villkor utifrån företagets behov kräver ofta god framförhållning. Swedbank har stor erfarenhet av att arrangera syndikerade lån. Kontakta ditt bankkontor så förmedlar de kontakten.