Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Ställ din fråga här eller kontakta oss!

Ställ din fråga här

Öppettider

Kundcenter Privat

0771-22 11 22

Kundcenter Företag

0771-33 44 33

Spärrservice

08-411 10 11

Vad är aktielån?

Ett aktielån innebär att aktieägaren, mot en premie, lånar ut sina aktier till banken som i sin tur lånar ut aktierna till en låntagare. Den som lånar ut sina aktier behåller alla rättigheter som aktieägare, förutom rösträtten, och kan när som helst begära att få dem tillbaka

Allmän information om aktielån

Aktielån innebär att aktieägaren lånar ut sina aktier till en bank som lånar ut aktierna till en låntagare. För detta får låntagaren betala en premie till banken som i sin tur betalar en premie till långivaren. Låntagaren förbinder sig att återlämna aktier av samma slag och antal. Banken är motpart för både långivare och låntagare och svarar för skyldigheter och krav hos respektive part.
  • Hur handlar man med aktielån?

    Aktielån kan du handla med via bankens bankkontor och aktiebord.

  • Vad tar jag för risk?

    Värdepapperslån är förknippade med särskilda risker och kräver ofta särskilda kunskaper. Därför gäller det att noga ta del av och sätta sig in i såväl bestämmelser samt särskilda överenskommelser, på avräkningsnotor eller i andra bekräftelser – som gäller mellan dig och aktuella bolaget. Du bör vara införstådd med att upptagande av Värdepapperslån i kombination med försäljning av de lånade värdepapperen så kallad blankning kan medföra ett i princip obegränsat risktagande, som kan leda till att du i värsta fall försätts i skuld.

  • Vad påverkar avkastningen?

    Själva aktielånet ger avkastning till långivaren i form av premie. För låntagaren beror avkastningen på de underliggande aktiernas utveckling och vad han eller hon gör med dem, samt vilka volymer det handlar om.

För- och nackdelar med aktielån

Halvcirkel punkt

Fördel - Den som lånar ut aktier får en premie som extra avkastning och utan marknadsrisk.

Halvcirkel

Fördel - Den som tror på en vikande börs kan göra vinster utan att äga aktier.

Halvcirkel punkt

Fördel - Banken svarar för skyldigheter och krav hos respektive part.

Halvcirkel punkt

Nackdel - En affär som kräver stora volymer.

Halvcirkel

Nackdel - Risken för den som säljer lånade aktier att börskurserna trots allt går upp.

Aktielån

Ett aktielån innebär att aktieägaren/långivaren lånar ut sina aktier till en bank som lånar ut aktierna till en låntagare. Genom att låna ut sina aktier kan aktieägaren få extra avkastning utan att ta någon marknadsrisk.

Passandebedömning

Passandebedömning

Vill du köpa komplicerade produkter som exempelvis certifikat, warranter, aktielån, strukturerade produkter mm behöver banken säkerställa att du har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå produkten och dess risker. Detta görs genom en så kallad passandebedömning där du får svara på ett antal frågor som varierar mellan de olika produkterna.

Stäng Skriv ut