Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Ställ din fråga här eller kontakta oss!

Ställ din fråga här

Öppettider

Kundcenter Privat

0771-22 11 22

Kundcenter Företag

0771-33 44 33

Spärrservice

08-411 10 11

Vad är Kreditbevis?

Kreditbevis är en variant på ett Kupongbevis där nominellt belopp och avkastningen – kupongen – är beroende av eventuella kredithändelser i den underliggande tillgången. Kreditbevis saknar kapitalskydd.

Allmän information om Kreditbevis

Kreditbevis är en strukturerad produkt som passar investeraren som söker kontinuerlig utbetalning av avkastningen, t ex årlig utbetalning. Avkastningen är knuten till kreditrisken i underliggande marknad. Placeraren ska vara medveten om att hela eller delar av nominellt belopp kan gå förlorat.
Läs mer om Kreditbevis
  • Hur handlar man med Kreditbevis?

    Kreditbevis har en teckningsperiod och investeraren anmäler sig via telefonbanken eller på ett bankkontor. Kreditbevisen börsnoteras och kan säljas och köpas på andrahandsmarknaden.

  • Vad tar jag för risk?

    Vid en placering i Kreditbevis kan hela eller delar av det nominella beloppet gå förlorat. Kreditbevis omfattas inte av den statliga insättningsgarantin vilket innebär att om emittenten, Swedbank, går i konkurs kan hela eller delar av beloppet gå förlorat.

  • Vad påverkar avkastningen?

    Kreditbevis ger en avkastning i form av en kupong som utbetalas kvartalsvis eller årligen. Om det sker en så kallad kredithändelse i underliggande marknad påverkar det kupongen och återbetalning av nominellt belopp. Läs mer om kredithändelser under Allmän information om Kreditbevis.

För- och nackdelar med Kreditbevis

Halvcirkel punkt

Fördel - Skapar variation i portföljen med tillgångsslaget krediter

Halvcirkel

Fördel - Ger möjlighet till en kontinuerlig, t ex årlig, utbetalning av avkastning i form av en kupong

Halvcirkel punkt

Fördel - Ger möjlighet att investera i en underliggande marknad du är intresserad av, utan att du behöver investera direkt i en företagsobligation där minsta kapitalplacering ofta är hög

Halvcirkel punkt

Nackdel - Delar av eller hela det nominella beloppet kan gå förlorat

Halvcirkel

Nackdel - Köpkursen på andrahandsmarknaden kan variera relativt kraftigt under innehavstiden, vilket kan medföra en förlust vid försäljning innan teckningstiden är över

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter är en sparform som passar dig som vill spara på kortare sikt eller dig med lite längre placeringshorisont.

Avkastningen är knuten till en underliggande marknad – till exempel ett geografiskt område – eller olika tillgångsslag som aktier, räntor, krediter, råvaror eller valutor.

Passandebedömning

Passandebedömning

Vill du köpa komplicerade produkter som exempelvis certifikat, warranter, aktielån, strukturerade produkter mm behöver banken säkerställa att du har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå produkten och dess risker. Detta görs genom en så kallad passandebedömning där du får svara på ett antal frågor som varierar mellan de olika produkterna.

Stäng Skriv ut