Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Ställ din fråga här eller kontakta oss!

Ställ din fråga här

Öppettider

Kundcenter Privat

0771-22 11 22

Kundcenter Företag

0771-33 44 33

Spärrservice

08-411 10 11

Vad är valutaderivat?

Valutaderivat är komplicerade finansiella instrument som används för att öka eller minska risken när man handlar mot utländska motparter. Valutaderivat är kopplade till händelser vid en specifik tidspunkt eller tidsperiod i framtiden.

Allmän information om valutaderivat

Värdet på derivatinstrumentet är kopplat till den underliggande tillgången, valutan. Priset på valutaderivat påverkas bland annat av löptid, volatilitet och räntenivå. Exempel på valutaderivat är optioner, terminer och swappar.

  • Hur handlar man med valutaderivat?

    Valutor och valutainstrument handlas via kontoret, i FX Trade (Swedbanks valutahandelstjänst via internet) eller genom det regionala valutabordet. LEI-nummer och avista & terminsavtal krävs. Vid optionsaffärer krävs även ramavtal med banken.

  • Vad tar jag för risk?

    Valutaderivat används för att minska risken vid framtida valutaflöden. Risken skiljer sig mellan olika valutaderivat gällande innehavarens skyldigheter, rättigheter och möjlig förlust.

  • Vad påverkar avkastningen?

    Avkastningen påverkas av hur valutaderivatet är uppbyggt. Valutaderivat kan ge avkastning i stigande, fallande eller oförändrad marknad.

För- och nackdelar med valutaderivat

Halvcirkel

Valutatermin och valutaswap

Fördel – Med en valutatermin och en valutaswap så vet kunden exakt vad utfallet blir, och kan på så vis undvika en valutarisk under löptiden.

Halvcirkel

Nackdel - Om underliggande affär inte blir av så har kunden ett bindande avtal mot banken vilket kan leda till vinst eller förlust.

Halvcirkel

Köpt option

Fördel – Med en köpoption kan man tillgodoräkna sig positiva kursrörelser vilket kan jämföras med en försäkring. Skulle underliggande affär inte bli av så har kunden inga skyldigheter mot banken.

Halvcirkel

Nackdel – Vid köp av en option så betalar kunden en premie.

Halvcirkel

Såld option

Fördel – Vid en utställd/såld option erhåller kunden en premie.

Halvcirkel punkt

Nackdel – Vid en utställd/såld option har kunden har inga rättigheter och förlustrisken kan vara obegränsad.

Valutaderivat

Vid handel med utländska motparter kan man använda sig av valutaderivat som till exempel optioner, terminer och swappar. Läs mer om dessa via länkarna.

Passandebedömning

Passandebedömning

Vill du köpa komplicerade produkter som exempelvis certifikat, warranter, aktielån, strukturerade produkter mm behöver banken säkerställa att du har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå produkten och dess risker. Detta görs genom en så kallad passandebedömning där du får svara på ett antal frågor som varierar mellan de olika produkterna.

Stäng Skriv ut