Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Ställ din fråga här eller kontakta oss!

Ställ din fråga här

Öppettider

Kundcenter Privat

0771-22 11 22

Kundcenter Företag

0771-33 44 33

Spärrservice

08-411 10 11

Bolagsform och organisation

Sparbanken Alingsås AB är ett bankaktiebolag som ägs till 100 % av Sparbanksstiftelsen Alingsås. Det innebär t.ex. att all aktieutdelning från Sparbanken Alingsås AB går till Sparbanksstiftelsen Alingsås. Stiftelsens huvudändamål är att främja sparsamhet inom bankens verksamhetsområde genom att äga Sparbanken Alingsås AB. Stiftelsen skall även främja samhällsnytta inom bankens verksamhetsområde. Det innebär att stiftelsen använder aktieutdelningen från banken till samhällsnytta i de kommuner där banken verkar.

Organisationsschema

Bolagsstämman är Sparbanken Alingsås AB:s högsta beslutande organ, på vilken aktieägarens rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas.

Styrelsen och styrelsens ordförande väljs av bolagsstämman. Styrelsen väljs på 1 år.

Styrelsen

  • har det yttersta ansvaret för företagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter.
  • fastställer Sparbanken Alingsås AB:s mål och strategier, interna regler för styrning och kontroll.
  • tillsätter, utvärderar och entledigar VD
  • ser till att informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig.

Sparbanken Alingsås AB strävar efter att styrelsen såväl till sin helhet som individuellt har tillräckliga kunskaper, erfarenheter och lämplighet för att uppfylla kravet på styrelseledamöter.
Sparbanken Alingsås AB arbetar löpande med kompetensutveckling för styrelseledamöter, VD samt övrig personal.
Sparbanken Alingsås AB:s löpande förvaltning sköts av VD, enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Stäng Skriv ut