Skip to content

Tack för att du använt dig av Bankens klagomålsformulär och för att du hjälper oss att bli bättre. Vi bekräftar härmed att vi tagit del av ditt klagomål. Vi kommer att återkoppla till dig inom den lagstadgade tiden om 14 dagar.

 

Med vänlig hälsning 

Sparbanken Alingsås