Skip to content
Aktivt val

Vi vill hjälpa ungdomarna tillbaka till föreningslivet!

Många unga har minskat eller helt tappat sina fritidsaktiviteter under pandemin. Föreningarnas gemenskap är en viktig del i hur ungdomar mår. Därför avsatte vi under 2021 medel i Sparbankshjälpen för att hjälpa föreningar inom idrott, kultur och hälsa att få tillbaka ungdomarna till sin viktiga verksamhet.Två unga scouter vid en sjö

Se filmen om Sparbankshjälpen: