Hoppa till textinnehållet

Bidrag

Att söka bidrag

Sparbanksstiftelsen Alingsås kan främja samhällsnytta inom näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur företrädelsevis inom Sparbanken Alingsås AB:s verksamhetsområde. 

Stiftelsen ska bidra till att vårt verksamhetsområde att utvecklas. Sparbanksstiftelsen Alingsås prioriterar bidrag inom tre områden:

 •  Förutsättningar för mötesplatser där människor och företag kan växa
 •  Att företag kan startas och utvecklas
 •  Förutsättningar för fritid/kultur

Vi stöttar projekt där vi samfinansierar tillsammans med någon annan. Projektet ska ha tydliga mål som går att följa upp, en tydlig projektplan och en budget.

 

Det finns områden där vi normalt inte beviljar bidrag:

 •  Löpande verksamhet och driftskostnader
 •  Underhåll och reparationer
 •  Ändamål som normalt finansieras med kommunala och statliga medel
 •  Sociala ändamål eller välgörenhet
 •  Studier eller utbildning för enskild person (t.ex. gymnasium och högskola)
 •  Resor och studieresor
 •  Partipolitiska organisationer
 •  Enskilt företag (om ändamålet avser att främja företagets egna vinstintresse)
 •  Till enskild idrottsutövare
 •  Sponsring

  Undantag kan förekomma. Exempelvis kan organisationer vars huvudsakliga inriktning omfattar verksamhet som stiftelsen normalt inte lämnar bidrag till ändå söka bidrag om det avser initiativ eller verksamhet som ryms inom områdena mötesplatser, att företag kan startas och utvecklas eller fritid och kultur.

Prioriteringar och beslut

 

I vår bedömning av vilka projekt vi beviljar medel utgår vi alltid ifrån punkterna ovan. Vi får in många ansökningar och måste prioritera vilka ansökningar som beviljas. Därför kan ansökningar som uppfyller dessa punkter få avslag. Stiftelsens beslut kan inte överklagas och behöver inte motiveras.

 

Vi tar emot ansökningar löpande och behandlar dem kvartalsvis. Vår ansöknings- och beslutsperioder är:
 

Ansökningsperioder

Beslut

1/1 - 31/3

Slutet av maj

1/4 - 30/6

Slutet av augusti

1/7 - 30/9

Slutet av december

1/10 - 31/12

Slutet av februari