Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ekonomisk uppföljning

Närbild på kugghjul i metall

Kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinpektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Sparbanken Alingsås periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Låneräntor

Likviditetsrisker

Likviditetsrisk är risken för att banken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten, utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Information om bankens likviditetspositioner redovisas kvartalsvis.

Man med läsplatta

Årsredovisningar

Här hittar du Sparbanken Alingsås årsredovisningar.

Stäng Skriv ut