Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Användning av kakor (cookies)

Sparbanken Alingsås ("Bankens") webbplats innehåller kakor. En kaka (cookie) är en textfil som sparas på besökarens dator när man besöker webbplatsen. Textfilen används bland annat för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.
På Bankens webbplats finns två typer av kakor. Den ena typen av kakor, så kallade sessions kakor, lagras endast temporärt under besöket på webbplatsen. För att kunna använda Bankens Internetbank och Bankens övriga tjänster på Internet måste besökaren tillåta användningen av sessions kakor. Sessions kakor används för att besökaren ska kunna utföra sina bankärenden och försvinner när man loggar ut eller stänger webbläsaren.
Den andra typen av kakor, så kallade persistenta kakor, sparar en fil under en begränsad tid på besökarens dator. Banken använder persistenta kakor för att följa besökarnas navigering på webbplatsen och för att samla in statistik i syfte att optimera och förbättra webbplatsen. En del av dessa persistenta kakor är så kallade tredjepartskakor från trafikmätningsföretag och andra externa parter som Banken anlitar för att följa besökarnas navigering på bankens webbplats. Informationen används bland annat för att förbättra Bankens webbplats och för att anpassa Bankens digitala marknadsföring till besökaren även på andra webbplatser. Om besökaren inte samtycker till användningen av kakor kan besökaren göra inställningar via sin webbläsares (Internet Explorer, Netscape med flera) säkerhetsinställningar. Besökaren kan neka användning av persistenta kakor utan att det påverkar funktionaliteten på webbplatsen. Om besökaren nekar användningen av sessions kakor medför det att besökaren inte kan utföra sina bankärenden på webbplatsen.
För ytterligare information gällande kakor på Bankens webbplats, var god kontakta Infomaster.

Cookies
Sparbanken Alingsås (the "Bank") website contains cookies. A cookie is a small text file which is downloaded to your computer by the website you visit. The text file contains information and is, among other things, used for supporting the visitor's use of the relevant website.
The Bank’s website contains two types of cookies. The first type of cookies, which is called session cookies, is only stored temporarily during your site visit. In order to use the Bank’s Internet services, you have to allow the use of session cookies. Session cookies are used by the Bank in order to enable you to carry out your banking transactions, etc. and will disappear when you log off the Bank’s website or close your browser.
The other type of cookies, which is called persistent cookies, downloads a file on your computer for a longer period. The Bank uses persistent cookies in order to track the visitor's navigation on the website and to collect statistical data for purposes of optimizing and improving the website. Some of these persistent cookies are so-called third-party cookies from web analytics companies and other third parties engaged by the Bank to monitor navigations on the Bank’s website. The information collected is for instance used for improving the Bank’s website and to customize the Bank’s digital marketing to visitors also on other websites. If you do not accept cookies, you can change the security settings of your browser (Internet Explorer, Netscape, etc.). You can choose not to permit the use of persistent cookies without any impact on the functionality of the website, but please note that if you do not accept session cookies, you cannot make your banking transactions, etc. via the Bank's website.
For further information regarding cookies on the Bank's website, please contact Infomaster

Stäng Skriv ut