Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Ställ din fråga här eller kontakta oss!

Ställ din fråga här

Öppettider

Kundcenter Privat

0771-22 11 22

Kundcenter Företag

0771-33 44 33

Spärrservice

08-411 10 11

Klagomål

Banken har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av bankens produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Vi har en särskild policy som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering till detta.

Så här gör du:
Om du anser att ett fel blivit begånget är det enklast och snabbaste sättet att vända dig till ditt kontor eller det kontor som du anser gjort fel. Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du får på bankkontoret eller Kundcenter Privat, kan ärendet prövas på nytt hos bankens klagomålsansvarig. Beskriv vad du tycker är fel och vilket kontor du varit i kontakt med. Skicka ditt ärende till Sparbanken Alingsås, Klagomålsansvarig, Box 553, 441 16 Alingsås eller maila till info@sparbankenalingsas.se

Är du fortfarande inte nöjd


Om du efter omprövning av bankens klagomålsansvarig fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till följande instanser. Du kan alltid vända dig till nedanstående instanser även vid första
tillfället.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00
www.arn.se
ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom tolv månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav. Banken åtar sig att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvisten.

Konsumentvägledning


Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00
www.bankforsakring.konsumenternas.se
Självständig rådgivningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut.

Konsumentverket
Telefon 0771-525 525
www.hallakonsument.se
Oberoende vägledning via Konsumentverket.

Allmän domstol
Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
www.domstol.se
Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller Mobilbanken. Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller mobilbanken och det har uppstått en tvist som du inte har kunnat lösa med banken har du rätt att använda EU:s onlineplattform för tvistlösning:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show
I formuläret på onlineplattformen ska du ange följande mailadress till banken:
info@sparbankenalingsas.se.se. Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se.

Stäng Skriv ut