Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Miljöpolicy

Nääs - Foto Hans Lindberg

Sparbanken Alingsås AB vill både genom ett internt aktivt miljöarbete och via kunderna och leverantörerna bidra till att minska miljöbelastningen i samhället. Banken är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Banken påverkar miljön direkt genom sin verksamhet och vidtar därför åtgärder för att begränsa den negativa miljöbelastningen. Därför arbetar vi aktivt för att minska vår pappersförbrukning och elförbrukning.

Banken påverkar också miljön indirekt med produkter och tjänster. Vi genomför miljöanalyser vid kreditgivning till företag, och med hjälp av en miljöanalysmodell granskas företagens miljöpåverkan ur ett riskperspektiv. Vi uppmuntrar kunder att använda betalningar via kort direkt i butik och betalningar via Internet. På detta sätt minskas miljöbelastningen med färre transporter.  

Sparbanken Alingsås AB har antagit en miljöpolicy som i korthet lyder:

  • bedriva affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv
  • ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor
  • i all verksamhet självklart efterleva gällande lagar och förordningar samt verka för en positiv utveckling
  • sträva efter att minska och förebygga föroreningar i all verksamhet
  • bedriva ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar
  • ta tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet

Miljö- och Etikfonder

 

Skogstur - Foto Hans Lindberg

Swedbank Robur har förvaltat etik- och miljöfonder i 30 år och är en av pionjärerna inom ansvarsfulla investeringar.

Stäng Skriv ut