Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Ställ din fråga här eller kontakta oss!

Ställ din fråga här

Öppettider

Kundcenter Privat

0771-22 11 22

Kundcenter Företag

0771-33 44 33

Spärrservice

08-411 10 11

Prislista pensions- och försäkringstjänster

Prislistan för pensions- och försäkringstjänster uppdaterades i januari 2018. Vi förbehåller sig rätten att ändra priserna.
Samverkande sparbanker kan ha andra tjänster och villkor än de som anges här.

Swedbank Pensionsplan

Avgifter och premier för Swedbank Pensionsplan. Med utgångspunkt i Swedbank Pensionsplan finns både färdiga pensionsplaner och helt skräddarsydda pensions- och försäkringslösningar för företag. Bankens rådgivare hjälper dig med en offert utifrån företagets behov och önskemål.

Försäkring

Avgift/premie

Kommentar

Pensionssparande
(fonder)

240 kr/år och
0,65 % av fondvärdet/år

Förvaltningsavgift för valda fonder tillkommer.

Pensionssparande

(depå)

Fast avgift 240 kr/år och förvaltningsform
+ 0,65 %/år av försäkringens värde

+ förvaltningsavgift för vald fond.

Courtage via kontor/telefon 0,50% (lägst 150 kr).

Via internet 0,09% (lägst 99 kr).

Vid handel med SPAX gäller ordinarie courtage.

 Minsta insättning 500 000 kronor.
Pensionssparande 
(traditionell förvaltning)
240 kr/år och
1,1 % av försäkringskapitalet/år och
0,5 % av garantivärdet/år
Kan inte nytecknas.
Premiebefrielse
Premien beror på försäkringsbelopp, ålder och kön.
Om du är näringsidkare påverkas premien inte av kön.
Sjukförsäkring Premien beror på försäkringsbelopp, ålder och kön. Om du är näringsidkare påverkas  premien inte av kön.
Tjänstegrupp-
livförsäkring TGL
 50 kr/mån
 
Olycksfallsförsäkring
Pensionsplan Företag
Grundskydd Företagare

40 pbb  –  110 kr/mån
Anpassad pensionsplan
30 pbb  –    91 kr/mån
40 pbb  –  110 kr/mån
50 pbb  –  128 kr/mån
Premien beror på valt försäkringsbelopp. Du kan välja mellan 30, 40 och 50 prisbasbelopp (pbb).
Sjukvårdsförsäkring  < 36 år – 169 kr/mån
36-45 år – 237 kr/mån
46-55 år – 290 kr/mån
56-65 år – 382 kr/mån
Premien beror på ålder.
Garanterat efterlevandeskydd 
Premien beror på valt försäkringsbelopp, det underliggande värdet på sparandet, ålder och kön. Om du är näringsidkare påverkas premien inte av kön.
Individuell livförsäkring30 år  –  540 kr/år
40 år  –  864 kr/år
50 år  –  1 968 kr/år
60 år  –  5 712 kr/år
Premien beror på ålder och valt försäkringsbelopp. Exemplen avser premier vid försäkringsbelopp på 1 000 000 kr.

Försäkringsbelopp och ersättningsnivåer utgår i de flesta fall från aktuellt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet (pbb) för 2018 är 45 500 kronor.

Kapitalförsäkring och direktpension

Förutom för placering av företagets pengar kan kapitalförsäkringen användas för att trygga pension för både företagaren och anställda, något som bidrar till att behålla kompetenta och särskilt förtjänta medarbetare.

 Försäkring

 Avgift/premie

 Kommentar

Företagskapital Fond
Direktpension Fond
Fast avgift: 120 kr på kapital 0- 500 000 kr (0 kr vid kapital över 500 000 kr)

0,75 %: 0- 500 000 kr,
0,40 %: 500 001- 1 000 000 kr,
0,20 %: 1 000 001 - 5 000 000 kr,
0,10 % vid kapital över 5 miljon kr

Förvaltningsavgift för valda fonder tillkommer.
Företagskapital Depå
Direktpension Depå
0,40 %: 500 001- 1 000 000 kr,
0,20 %: 1 000 001 - 5 000 000 kr,
0,10 % vid kapital över 5 miljon kr

Courtage

Via kontor/telefon 0,50 %
(lägst 150 kr)
Via internet 0,09 % (lägst 99 kr)
Vid handel med SPAX gäller ordinarie courtage.
Minsta insättning 500 000 kr.
Förvaltningsavgift för valda fonder tillkommer.

Stäng Skriv ut