Hoppa till textinnehållet

Har du grönt i tanken? Läs vår elbilsguide!

Gabriel Jamot, premiumrådgivare på Sparbanken Alingsås, i en av våra elbilar.

Sparbanken Alingsås investerade i elbilar för ett par år sedan och det är en naturlig del i vår omställning till ett mer hållbart samhälle. Vi märker även att flera av de företagskunder som vi samarbetar med runt om Lerum, Alingsås, Sollebrunn, Vårgårda och Herrljunga börjar få upp intresset för elbilar. 

 

Vi är en lokal bank som vill ha en nära relation med dig som kund och hoppas att vi tillsammans kan hjälpas åt i de utmaningar som samhället står inför. Vi vill vara med på din omställningsresa!

Elbilen är här för att stanna

Samtidigt som hållbarhetsfrågan har fått större inverkan än någonsin i de val vi gör, kommer fler och fler nya el-bilsmodeller att välja mellan. Dessutom utvecklas ständigt laddinfrastrukturen och formerna för att lagra el, vilket gör att valet av elbil bara blir bättre och bättre. Elbilen är definitivt här för att stanna och det finns flera återförsäljare i vårt närområde. Innan du bestämmer dig för en elbil i företaget gäller det att ha koll på för-och nackdelarna.

Vi samarbetar med AutoPlan och Martin Ahlquist, som är Key Account Manager berättar:

– Den största utmaningen just nu för elbilens framtid verkar vara att elnätet byggs ut i tillräckligt snabb takt och att elproduktionen förblir grön. Vi tror att teknikutvecklingen och de politiska ambitionerna kommer att driva på processen. Många av de minusposter vi ser hos elbilar i dag kommer att få sin lösning.

För- och nackdelarna med elbil

+ för elbil

 • Elbilar är klimatvänliga. Körningen ger varken upphov till direkta koldioxidutsläpp eller utsläpp av hälsofarliga kväveoxider.
 • Drivmedlet är billigt. I dag är kostnaden per mil mellan 2 och 4 kronor, beroende på elpriset och var man laddar bilen.
 • Trots att inköpspriset är högre, dras den totala kostnadsbilden ner av lägre skatter, billiga drivmedel och lägre förmånsvärde. 
 • Köper du en elbil får du ett klimatbidrag på upp till 70 000 kronor, laddhybrider 45000 kronor (förslag från 1 april 2021 som beslutas i Riksdagen under februari månad)
 • Eftersom elbilar har förhållandevis få rörliga delar, kräver de mindre service än andra bilar.

- för elbil

 • Räckvidden är begränsad till mellan 20 och 60 mil per laddning. Laddningen kan ta tid. Ska du köra längre sträckor måste du planera stoppen. Det finns bra kartfunktioner och appar till din hjälp.
 • Den angivna räckvidden stämmer inte alltid med verkligheten. Temperatur och körstil spelar stor roll.
 • Det finns relativt få elbilar med dragkrok. Tunga batterier drar ner den godkända lastvikten.
 • Andelen transportbilar som drivs med el är fortfarande liten. Räckvidden och den begränsade lastvikten är ett hinder.
 • Antalet publika laddare ökar, men det är fortfarande svårt att få tillgång till laddning i bostadsrättsföreningar och hyreshus.

- för elbil

 • Elbilar behöver laddas och det kan ta tid. En fördel är om man har tillgång till laddning vid egen parkering över natten. Man måste planera sin körning med regelbundna kaffepauser/laddpauser om man kör långt.
 • Batterierna i bilarna tillverkas av råvaror som det är ont om.
 • Räckvidden på elbilen minskar 10-30% vid ogynnsamt klimat.
 • Det finns ännu få elbilar med dragkrok.
 • Antalet publika laddstationer är inte helt utbyggt, antalet växer dock snabbt och det finns många bra appar för att hitta till dessa

Skattekonsekvenser av att ladda hemma och på jobbet

Om arbetsgivaren står för elen för privata resor ska det beskattas som en drivmedelsförmån. Det gäller oavsett om du kör en förmånsbil eller en egen privat bil. Du kan räkna med samma genomsnittliga pris per kilowattimme som du skulle betalat om du laddat bilen hemma. Förmånen ska beräknas till marknadsvärdet multiplicerat med 1,2.

Om du använder din förmånsbil för tjänsteresor och laddar elbilen hemma, kan arbetsgivaren betala en skattefri bilersättning på 9,50 kronor per mil.

Skattefri bilersättning 2022

 • Egen bil: 18,50 kr/mil
 • Förmånsbil: 9,50 kr/mil för bensin, el eller etanol. 6,50 kr/mil för diesel.
 • För en laddhybridbil, som kan drivas med både el och diesel, gäller 9,50 kr/mil.

Skatteverket informerar om

Elbilsguide