Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Ställ din fråga här eller kontakta oss!

Ställ din fråga här

Öppettider

Kundcenter Privat

0771-22 11 22

Kundcenter Företag

0771-33 44 33

Spärrservice

08-411 10 11

Fullmakter

Skriv ut den fullmakt som passar ditt ärende, fyll i den och lämna in den på ett bankkontor.
Ta med dig legitimation.

Hur fungerar en fullmakt?

Med en fullmakt kan en person (fullmaktsgivaren) ge en annan person (fullmaktshavaren) möjlighet att utföra bankärenden för fullmaktsgivarens räkning.

Huvudregeln är att fullmakten ska vara skriftlig och lämnas in i original av fullmaktsgivaren, som måste uppvisa giltig ID-handling.

Om originalfullmakten lämnas in av fullmaktshavaren eller skickas per post ska fullmakten vara bevittnad av två personer. Banken måste i dessa fall kontakta fullmaktsgivaren för att säkerställa dels att denne undertecknat fullmakten, dels att denne förstår innebörden av fullmakten. Om banken inte kan komma i kontakt med fullmaktsgivaren kan kontrollen i undantagsfall ske med vittnena, som i dessa fall ska vara exempelvis läkare eller annan med liknande kompetens eller anställda inom kriminalvården. Om banken anser att kontrollen av någon anledning inte är tillfredsställande har banken rätt att neka fullmakten.

En fullmakt kan vara begränsad i tiden. Om inte, anses fullmakten gälla tills vidare, dvs. tills den återkallas av fullmaktsgivaren.

En fullmakt upphör i princip att gälla om banken fått kännedom om att fullmaktsgivaren förlorat sin rättshandlingsförmåga, t ex blivit dement, eller att fullmaktsgivaren avlidit.

Vanliga fullmakter

Fullmakt privatperson = Fullmakt för att sköta de vanligaste bankärendena i Sparbanken Alingsås AB. I fullmakten kan du läsa vilka ärenden som den kan gälla för.
Fullmakt privatperson (pdf)

Fullmakt bankfack/servicefack = Fullmakt för att sköta de vanligaste bankärendena i Sparbanken Alingsås AB. I fullmakten kan du läsa vilka ärenden som den kan gälla för.
Bankfack/Servicefack (pdf)

Fullmakt dödsbo = Fullmakt för att sköta de vanligaste bankärendena för ett dödsbo i Sparbanken Alingsås AB. I fullmakten är det uppräknat i vilka ärenden den kan gälla för.
Dödsbo (pdf)

Engångsfullmakt privatperson = Fullmakt för att utföra enklare ärenden vid ett tillfälle.
Engångsfullmakt privatperson (pdf)

Framtidsfullmakt = Fullmakt att företräda någon den dagen personen inte klarar sig själv.
Framtidsfullmakt

Fullmakter för omyndiga 

För att ansluta banktjänster till ett omyndigt barn under 18 år behöver barnets föräldrar vara överens om vilka tjänster barnet ska ha. Om inte båda föräldrarna besöker kontoret tillsammans behöver den förälder som ska ansluta tjänsterna ha en muntlig eller skriftlig fullmakt från den andra föräldern. 

Muntlig fullmakt
Den ena föräldern besöker ett kontor och intygar skriftligen att den andra föräldern har gett en muntlig fullmakt att ansluta tjänster till barnet. Banken ansluter då tjänsterna och informerar därefter den andra föräldern skriftligt om vilka tjänster som har anslutits. 

Vart kan du som förmyndare öppna vilka tjänster?

  • På ett bankkontor kan du öppna till exempel: Ungdomskonto, fondkonto, Investeringssparkonto, bankkort, internetbanken, appen för unga och Mobilt BankID.
  • Via 0771-22 11 22 personlig service kan du beställa bankkort och ändra dispositionsrätt på barnets konto dygnet runt.
  • I din egen app kan du öppna internetbanken och appen för unga, skaffa Mobilt SäkerhetsID, Swish, Kort på kort samt Ladda & köpa.

Engångsfullmakt mellan förmyndare (pdf)
Fullmakt Föräldrar (pdf)

Du kan även ge en annan person än en av er föräldrar fullmakt, såväl skriftlig som muntlig, att öppna tjänster till ditt barn under 18 år.
Förmyndare till annan pdf

Fler fullmakter

Om du saknar fullmakt för ditt bankärende är du välkommen till bankkontoret där det finns fler varianter på fullmaktsblanketter.

Anhörigbehörighet

Från och med den 1 juli, 2017, har en anhörig rätt att hjälpa till med ekonomiska ärenden som har anknytning till den dagliga livsföringen. En anhörig kan använda anhörigbehörigheten när en enskild har blivit sjuk, fått en psykisk störning eller på grund av andra förhållanden inte längre kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. Normalt är det fråga om att betala räkningar, lämna in deklarationer eller att ansöka om olika bidrag.

Frågor och svar, anhörigbehörighet (pdf)
Anhörigbehörighet (Svensk Bankförening)

Stäng Skriv ut