Fler företag än tidigare kommer nu att omfattas av nya rapporteringskrav om verksamhetens konsekvenser på miljö och människor och hur hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter kan få finansiell påverkan på företaget.

Först ut att rapportera är stora svenska företag eller koncerner av allmänt intresse* med över 500 anställda som börjar rapportera enligt de nya reglerna från och med räkenskapsåret som inleds närmast efter 30 juni 2024. Övriga stora företag och noterade små och medelstora företag börjar rapportering räkenskapsåret 2025 respektive 2026.
Men alla företag kan påverkas redan nu genom krav och informationsinhämtning från främst kunder men även leverantörer i värdekedjan. Det kan handla om att identifiera sociala risker som brott mot mänskliga rättigheter i leverantörskedjan, insamling av data kopplat till utsläpp och frågor kring styrning av hållbarhetsfrågor.
Med CSRD kommer även möjligheter, chans till nya affärer, konkurrenskraft samt insikter och medvetenhet som bidrar till grön omställning.