Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Ställ din fråga här eller kontakta oss!

Ställ din fråga här

Öppettider

Kundcenter Privat

0771-22 11 22

Kundcenter Företag

0771-33 44 33

Spärrservice

08-411 10 11

En rådgivare – många experter

Investeringsrådgivning

En noggrann behovsanalys och kontinuerlig uppföljning är kärnan i vår rådgivning. Tillsammans med dig, utifrån dina mål och din riskprofil, tar din Private Bankingrådgivare fram en strategi för hur dina tillgångar ska förvaltas. Utifrån strategin bestämmer du hur aktiv du vill vara. Vi erbjuder dig diskretionär förvaltning, rådgivande förvaltning och mäklartjänst.

Du har löpande kontakt med din egen Private Banking-rådgivare, som är licensierad och specialiserad på placeringar. Genom din rådgivare får du tillgång till bankens alla övriga experter. Hos oss finns bland annat skatteexperter, företagsrådgivare, affärs- och familjejurister, försäkringsrådgivare, fastighetsmäklare, företagsmäklare och jord- och skogsbruksexperter. Har vi inte kompetensen du söker innanför bankens väggar ser vi till att hitta den utanför. Genom vår Private Banking Academy försäkrar vi oss om att din rådgivare ständigt utbildas och utvecklas för att möta dina behov och önskemål.

Diskretionär förvaltning

Diskretionär förvaltning är en tjänst för dig som, utifrån din strategi, vill överlåta förvaltningen av hela eller delar av ditt kapital till oss. Med våra diskretionära erbjudanden, som utgår från omfattande analyser, kan du på ett enkelt sätt ta tillvara de finansiella möjligheter som finns på de globala marknaderna.

Rådgivande förvaltning

Rådgivande förvaltning innebär att det är du som tar investeringsbesluten. Utifrån den strategi som du och din Private Banking-rådgivare har tagit fram får du specifika råd och placeringsförslag. Råden baseras på bankens omfattande analyser och prognoser. Din Private Bankingrådgivare har kontinuerlig kontakt med dig och hjälper dig med den löpande bevakningen av portföljen.

Mäklartjänst

Om du är intresserad av att regelbundet handla aktier ska du utnyttja möjligheten att bli ännu mer insatt i vad som händer i marknaden. Genom vår mäklartjänst får du tillgång till en licensierad värdepappersmäklare, som du använder som professionellt bollplank för dina värdepappersaffärer. Alla våra mäklare har gedigen kunskap om handel med såväl aktier som derivatinstrument. Du får tips och har möjlighet att dagligen ta del av marknadskommentarer och analyser.

Nya kontakter i ett unikt nätverk

Som kund hos oss blir du en del i ett unikt nätverk av kapitalstarka personer och framgångsrika entreprenörer. Här kan du hitta värdefulla kontakter för spännande affärer och givande umgänge.
Vi kommer att bjuda in dig till evenemang som berikar dina kunskaper och ger dig nya kontakter, som du kanske inte hittar någon annanstans. Vi vill också visa vägen till projekt och events som inbjuder till att göra världen lite bättre. Sparbanken Alingsås är en engagerad bank. Tillsammans med vår ägarstiftelse driver vi en mängd projekt för att stimulera samhällsnytta och tillväxt, ofta med ett direkt fokus mot ungdomar. Vi delar mer än gärna vårt engagemang med dig och söker ständigt nya sätt att ge tillbaka till det samhälle som är en förutsättning för vår verksamhet.

Trygghet nu och i framtiden

Med kapitalförsäkringar, pensions-, liv- och sjukförsäkringar som grund hjälper vi dig att bygga trygghet som räcker länge. Vi skräddarsyr försäkringslösningarna som tryggar både din och familjens framtid och ekonomi.

Skog och Lantbruk

Vi kan skog och lantbruk. Vi kan näringen, vet vart marknaderna är på väg och har koll på vilka affärer som är i görningen. Vårt företagsteam, skogs- och lantbruksexpert och ägarplaneringsgruppen förser dig med professionell vägledning och expertkompetens i processens alla skeden – från förvärv, drift och utveckling till generationsskifte eller försäljning. Våra nätverk ger oss unika möjligheter att bevaka och utveckla dina intressen inom skog och lantbruk.

Planera för nästa generation

Ägarplaneringsgruppen är en särskild avdelning, vi samarbetar med. De hjälper dig att planera och genomföra ägar- och generationsskiften, inom och utanför familjen. Söker du potentiella köpare i en vidare krets kan Swedbank Företagsförmedling hitta kandidaterna åt dig.

Familjejuridik

I livets olika skeden har du behov av att upprätta juridiska handlingar.
Sambo eller gift, här kan du reglera hur egendom skall fördelas vid dödsfall eller separation. Vill du överföra egendom som exempelvis en fastighet hjälper vi dig också med detta.
Ett gott råd är att anlita sakkunnig hjälp och hos oss finns kvalificerad service. Vi hjälper dig att skapa förutsättningarna för att fortsättningen ska bli så som du vill ha den.

Internationella möjligheter

Tack vare vår internationella närvaro kan vi erbjuda dig komplett service i många länder. Vårt kontor i Luxemburg är specialiserat på förflyttningar och transaktioner mellan länder.
Planerar du en utlandsflytt hjälper vi dig med allt från investeringar och skattefrågor till mer praktiska spörsmål. Det gäller också om du är intresserad av bolagsetableringar i andra länder eller på annat sätt vill effektivisera ditt kapitalägande i ett internationellt sammanhang.

Tjänster för en smidig vardag

För att ekonomin ska fungera i stort och smått är det viktigt med rätt lösningar. Tillsammans går vi igenom din vardagsekonomi och ger dig förslag på lösningar som passar dig och din familj.
Det kan handla om kort-, kredit-, betalnings-, och finansieringslösningar. Som Private Banking-kund har du också förtur i telefonbanken personlig service, som har öppet alla dagar kl 07.00–23.00.
Som Private Banking-kund kan du också få tillgång till Visas mest exklusiva kortprogram Visa Infinite. Det är ett av världens absolut mest gångbara kort, som också ger dig några av branschens mest omfattande försäkringslösningar. Kortet erbjuder även Conciergeservice dygnet runt och exklusiva förmåner.

Företagsteam

Är du, som många av våra kunder, företagare kommer vårt erbjudande givetvis också att omfatta de delar av din ekonomi som rör företaget. Till ditt förfogade ställer vi ett team av handplockade rådgivare med fokus på företag.
Beroende på i vilken fas ditt företag befinner sig, bemannar vi det team av specialister som bäst motsvarar dina behov. Siktar du på expansion står t ex våra finansieringsexperter till ditt förfogande. Oavsett vad du har för framtidsplaner med ditt företag, kan vår ägarplaneringsgrupp hjälpa dig. I ditt företagsteam ingår givetvis också de som kan hantera frågor som rör företagets löpande verksamhet som likviditetshantering, placeringar och skatteplanering.

Pensionsstiftelser

Pensionsstiftelsen är ett flexibelt finansiellt verktyg som gör det möjligt att skjuta upp beslutet när och till vem pensioner ska betalas ut. Pensionsstiftelsen kan också fungera som en del i ägarplaneringen och vara en kapitalresurs i bolaget.

Stäng Skriv ut