Beviljat stöd näringslivsorganisationer

Följande näringslivsorganisationer har ansökt om och fått stöd. Sparbankshjälpen är en extra avsättning på 4 miljoner kronor till särskilda stödåtgärder.

 • Center of Innovation Vårgårda, 350 000 kr

Rådgivning, utbildning och ”Vi har en idé”.

 • Fokus Herrljunga, 350 000 kr

Rådgivning, Fika live, utbildning och ”Vi har en idé”.

 • Alingsås Handel, 500 000 kr

Aktiviteter för att stötta den lokala handeln.

 • Nyföretagarcentrum Alingsås, 50 000 kr

Rådgivning och marknadsföring av befintliga småföretag som är relativt nystartade (1-3år).

 • Nyföretagarcentrum Lerum, 50 000 kr

Rådgivning och marknadsföring av befintliga småföretag som är relativt nystartade (1-3år).

 • Alingsås Handel, 150 000 kr

Utveckling av digitalt skyltfönster för lokalt näringsliv och handel.

 • Lerum Centrumförening, 250 000 kr

Aktiviteter för att stötta den lokala handeln.

 • Floda Platsutveckling, 300 000 kr

Affärsutveckling till både befintliga och blivande företagare i Lerums kommun till att ställa om och utveckla verksamheter.

Uppdaterad: 2020-06-23

Vem kan ansöka om Sparbankshjälpen?

Stöd till föreningar

 • Föreningar inom idrott och kultur, med tydligt ungdomsfokus, som har drabbats av intäktsbortfall av coronavirusets följder.
 • Skadan ska ha uppstått under perioden april till juli 2020.
 • Konsekvenserna ska påverka möjligheten till fortsatt verksamhet kraftigt, särskilt avseende verksamhet för barn och ungdomar.

 

Stöd till näringslivet

 • Stöd kan sökas av näringslivsorganisationer, för stödaktiviteter som direkt involverar företag och svarar upp mot de akuta stödinsatser som företagen efterfrågar men också till andra aktiviteter som stöttar näringslivet.
 • Stödet lämnas enbart till näringslivsorganisationer som är verksamma inom Sparbanken Alingsås verksamhetsområde (kommunerna Alingsås, Herrljunga, Lerum och Vårgårda) och som ska stödja dess näringsliv.
 • Stödet lämnas ej till enskilda företag.