Kompetenser som vi tycker är viktiga

Sparbanken Alingsås vill ha öppna, enkla och engagerade medarbetare. Nedanstående kompetenser är viktiga egenskaper för att uppnå detta:

 

Samarbetsinriktad, vilja jobba i team, prestigelös

 • Samverkar genom att främja och utveckla andras idéer
 • Delar med sig av information och expertis för att uppnå önskade resultat
 • Samarbetar med andra snarare än konkurrera; dela ansvar för mål och hjälpa till på det sätt det behövs för att gruppen ska prestera
 • Hittar sätt att kompromissa; identifiera motpartens behov för att uppnå ”win-win” resultat

 

Kundfokus, service

 • Prioriterar kundnöjdhet
 • Visar genuint intresse för kunder och deras frågeställningar
 • Hjälper till att lösa kunders problem på eget initiativ
 • Är synlig och lättillgänglig för kunderna

 

Självledarskap, tar ansvar

 • Gillar höga mål och jobbar hårt och uthålligt för att uppnå dem
 • Förändrar sitt beteende snabbt och effektivt för att uppnå mål, prioriterar i vardagen för att lösa problem. Tar prestigelöst emot hjälp av andra.
 • Uppmärksammar och tar tag i olösta problem
 • Tar arbete och prestation på allvar; sätter högsta prioritet på att uppnå mål och få arbete slutfört på ett strukturerat sätt
 • Tar ansvar för sin egen utveckling för att nå det som yrkesrollen innebär, med stöttning och coachning från chef och kollegor.

 

Förändringsbenägen, vilja lära nya saker, anpassningsbar,

 • Är entusiastisk och positiv även i tuffa situationer
 • Förändrar snabbt sitt beteende för att anpassa sig till nya omständigheter
 • Arbetar konstruktivt under press, stress och vid misslyckanden
 • Påverkar sin omgivning snarare än reagerar på den
 • Är öppen för coachning och feedback från chef och kollegor

 

Kommunikativ, initiativtagande, kunna förmedla ett budskap om banken

 • Etablerar trovärdighet; tvekar inte att anta utmaningar och förmedlar energi när du kommunicerar
 • Uppträder med en självklarhet /beslutsamhet och vågar vara tydlig i kontakt med kund.
 • Är socialt utåtagerande och vill förmedla budskap om banken

 

Problemlösning

 • Analyserar situationer för att identifiera ologiska eller inkonsekventa lösningar och förutse problem
 • Utvecklar effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar på problem
 • Ser till helheten och prioriterar utifrån övergripande strategier
 • Arbetar snabbt in ny kunskap och använder sin erfarenhet på ett flexibelt sätt

 

Du är en ambassadör för Sparbanken vilket innebär att du:

 • Känner en stolthet över banken och står för dess ideal
 • Är övertygad om det positiva i sparbanksidén och vill berätta om den
 • Vill representera banken och aktivt främja bankens intresse
 • Har ett brinnande intresse och vill vara med och göra avtryck i lokalsamhället
 • Har förståelse för att man är en representant och att det man säger och gör förknippas med banken
 • Ser banken som ”mer än bara ett jobb”