Kvinnojouren Olivia

Jag blir själv förvånad över hur stort hjälpbehovet är, berättar Mikaela som jobbar för Kvinnojouren Olivia. I senaste mätningen 2021 ser vi att 76 kvinnor och 158 tjejer kontaktade oss för första gången. Innan pandemin var siffran mer än dubbelt så hög så det verkar tyvärr som att pandemin gjort det svårare för våldsutsatta kvinnor att söka hjälp.

 

Berätta om er verksamhet
Vi är en icke-religiös och partipolitiskt obunden ideell förening. Våra runt 60 medlemmar bemannar jouren, fungerar som kontaktkvinnor för utsatta kvinnor och genomför utåtriktade aktiviteter. Vi brinner för att hjälpa andra och vårt syfte är att jobba för ett samhälle fritt från mäns våld och förtryck mot tjejer och kvinnor. Här finns inga köer och du kan vara anonym. Vem som helst kan råka illa ut och alla är välkomna att höra av sig. Du är inte ensam och vi kommer tro på dig. Våld är aldrig OK.

 

Varför fick ni Sparbankshjärtat?
Vi fick Angelica Rosins Sparbankshjärta och pengarna går till vår kvinnofond som är till för de kvinnor som vi möter. Tanken är att kunna hjälpa utsatta kvinnor och deras barn med en gåva eller något de verkligen behöver.

På bilden: Angelica Rosin, Sparbanken Alingsås.