Det är roligt att få in olika sorters material i undervisningen, resonerar Lena Jogefors som är klasslärare i årskurs 4 på Hols Skola. Det behöver ju inte bli statiskt och när vi jobbar med Lyckoslanten får barnen nya infallsvinklar med bra koppling till samhället.


Hur jobbar ni med Lyckoslanten?

Omfattningen varierar. Ibland jobbar vi mer med tidningen och ibland mindre. Det kan handla om att barnen själva väljer vilka artiklar de vill läsa i sin egen tidning eller att vi jobbar i större projekt tillsammans i klassen. Just nu jobbar vi mer ingående kopplat till svenskan. Barnen jobbar med självvald text kring till exempel månadspeng eller second hand, stryker under nyckelord och tränar på att återberätta och argumentera. Först läser de med sig själv som publik i toalettspegeln. Haha, då är det kö till toaletten på skolan. Efter det argumenterar de i par för att sedan vända sig till hela klassen. Alla är med och det funkar jättebra!


Det låter jättebra Lena!
Ja, det är viktigt att barnen förstår syftet med läsningen och att vi ger dem redskapen. Vi kommer nära varandra och det bidrar till den goda stämningen vi har i klassen och på skolan.

 

Tack Lena och Hols Skola! Tillsammans är vi starka och får vårt område att växa.