Markel sammanfattar läget för skog och lantbruk

Växtodlingen har gått bra i år. Säsongen började med lite kyla och torka men det rättade till sig så att både vall och spannmålsskördar ser ut att bli bra. Prisnivåerna kan ju alltid vara bättre men för spannmål ser det ganska hyfsat ut framåt. Grisköttet har haft en period med god lönsamhet och priserna har inte fallit som i konkurrentländer. Också nötköttspriserna är på en bra nivå och efterfrågan på svenskt kött har ökat när vi äter mer hemma och kanske får importköttet på restaurang ökad konkurrens av svenskt nu när vi vill ut och äta igen. Också mjölken har haft en ganska stabil tid och foderförsörjningen ser ut att vara tryggad.

Skogen är nog den lantbruksbransch som för tillfället har sämre förutsättningar även om skogsindustrin haft bättre efterfrågan än man trodde i våras. Pris på massaved och timmer har sjunkit samtidigt som det på en del håll är omfattande skador av barkborre som leder till tvingande olönsamma avverkningar. Fastighetsmarknaden för skog verkar däremot stabil och jag upplever att skogsägarna har en grundmurad framtidstro och en övertygelse att efterfrågan på deras produkter kommer öka med tiden allt eftersom vi ska ersätta oljebaserade produkter med förnyelsebart.

Det allmänna intresset för jordbruket verkar öka. Jag möter fler bekanta som frågar om jordbruket och visar intresse. Frågan om matförsörjningen har liksom kommit närmare människor efter den period då vissa hyllor i affären gapat tomma. Jag har en förhoppning om att det på sikt kan bidra positivt till personal- och kompetensförsörjningen till lantbruket som idag är en av de största utmaningarna. Det kommer förhoppningsvis också innebära att vi konsumenter blir mer rädda om våra lokala, regionala och nationella livsmedelsproducenter.

Förutsättningarna för lantbruket har som jag ser det hittills i år alltså varit relativt bra med någorlunda stabila priser. Jag tycker att man får lov att säga det. Samtidigt vill jag vara tydlig med att det är bra i förhållande till tidigare perioder av störningar och låga priser. På flera områden krävs ökade nyinvesteringar för att ersätta den produktionskapacitet som slits ut och läggs ner. Vid nyinvesteringar är det fortsatt en stor utmaning att få ihop kalkylen samtidigt som investeringar krävs för bibehållen produktion i Sverige och i de flesta fall även för utveckling av det enskilda företaget. Med dessa utmaningar och möjligheter känns det bra att jobba i Sparbanken Alingsås som har ett stabilt engagemang och intresse för att vara med och utveckla företagen inom de gröna näringarna.