2023 får beskrivas som ett rätt överraskande år på många sätt. I juni tog vi upp aktier till övervikt och sedan dess har tålamodet periodvis prövats. Den senaste tiden har dock präglats av optimism och vi ser de bakomliggande drivkrafterna som fullt logiska, även om det på vissa håll kan ha gått lite väl snabbt kortsiktigt. I ett sexmånaders perspektiv är aktier fortsatt vårt förstahandsval, och vi behåller övervikten, trots kända risker. Vi neutraliserar räntor samtidigt som krediter nedgraderas till undervikt. Vi ser den riskjusterade avkastningspotentialen som mer attraktiv för räntor än för krediter givet de allt lägre kreditpremierna. Inom aktier ser vi potential för att tjuren äter upp sig och våra affärsförslag innehåller bland annat två regioner med småbolagsexponering.

Marknaden lämnar en fas och går in i en annan. Det är helt normalt och sker kontinuerligt men ibland blir perioderna mer utdragna än vanligt. Vi håller nu på att lämna just en sådan, den långa tvååriga fasen av centralbankernas jakt på inflationen. Prisökningarna har fallit markant och den senaste tiden har det blivit alltmer tydligt att centralbankerna känner att utvecklingen nu är under kontroll. Den globala ekonomin har visat sig förvånansvärt motståndskraftig, om än med stora regionala skillnader. Detsamma gäller företagens lönsamhet och vinstutveckling, här med stora sektoriella skillnader. Ett nyhetsflöde som bekräftar någon form av mjuklandning samtidigt som marknaden landar i en realistisk vy på räntesänkningar illustrerar vårt basscenario som är lätt stödjande för risk.

Kaptitalförvaltarna 

Sparbanken Alingsås