Hållbarhet i företagsaffären

Halvårsprojektet som är ett erfarenhetsutbyte tillsammans med 13 andra sparbanker för att utveckla oss inom hållbarhet i företagsaffären.

 

Nu är halvårsprojektet slut men på banken har arbetet bara startat. Det har under våren varit ett par workshopar för att utbilda, skapa en samsyn och dialog för att bolla de utmaningar och möjligheter som vi ser i företagsaffären.

 

Vad har workshoparna gett?
Massor, vi ville skapa förutsättning för att komma igång, kunna utveckla arbetssättet över tid, fokusera på vad var och en kan göra säger Anna Eliasson, företagsrådgivare. 

 

Vi ser många fördelar i att våga ta upp det med kunderna och vill att varje kundmöte innehåller hållbarhet på något sätt. En utmaning kan vara att träna sig på att få in det naturligt i kundmötet. Enhetligt tankesätt och arbetssätt i banken.