Ingrid Pousard - ny verksamhetsledare för Stiftelsen Eken

Ingrid Pousard är ny verksamhetsledare för Stiftelsen Eken och VD i Estradbolagen sedan i maj 2022. Ingrid har nära 20 års erfarenhet av näringslivsutveckling och samverkan mellan privat och offentlig verksamhet och har tidigare arbetat på bland annat Svenskt Näringsliv och Exportrådet.

 

De senaste 16 åren har Ingrid jobbat i olika ledande roller på Västsvenska Handelskammaren bland annat som verksamhetsledare för Västsvenska Arenan, en västsvensk Public Affairs satsning mellan näringsliv, akademi och det offentliga med fokus på att lyfta västsvenska perspektiv gentemot en nationell nivå. Ingrid brinner för näringslivsutveckling och imponeras av kraften i nyföretagande och bred samverkan för att nå gemensamma mål.