Ny utställningshall för Stora Mellby Mekaniska Museum

Stora Mellby Mekaniska Museum med tillhörande verkstad är en central del av Bjärke Hembygdsförenings olika verksamheter. Museet ligger strax utanför Stora Mellby. Här har även hembygdsföreningen sin hemvist, även om verksamheten är spridd över hela Bjärke.

 

– Vi ska enligt våra stadgar vårda Bjärkebygdens miljö och historia, samt föra den vidare till kommande generationer, säger föreningens ordförande Rune Karlsson när vi tillsammans med två andra eldsjälar, Börje Gustafsson och Mats Antmarker, träffas över en kopp kaffe. Just traktens barn och ungdomar ligger trion varmt om hjärtat.

 

– Det har blivit en form av mission för oss att låta barnen på ett praktiskt och pedagogiskt sätt få ta del av hur det var förr, för att på det sättet öka förståelsen för den tekniska utvecklingen – på samma gång som man stärker känslan för hembygden, säger Börje.

Och att initiativet är uppskattat vet man, då skolklasser står på rad för att komma på besök.

 

Idag har hembygdsföreningen över 450 medlemmar och verksamhet har tre andra huvudinriktningar utöver museet. En av dessa är sommaraktiviteter, knutna till Gräfsnäs slottspark. Den andra inriktningen är olika arrangemang, varav Hjulets dag är det största. Slutligen stödjer och medverkar man i framtagningen av böcker/skrifter och filmer med koppling till bygden.

 

Tankarna kring en ny hall tog fart redan 2017 och ett idogt arbete för att söka bygglov, få finansiering och ta fram skisser på den nya byggnaden tog vid. Lagom till sommaren 2022 stod så den nya hallen färdig. Och det med mycket eget arbete, hjälp av lokala företag och sponsring. Budgeten låg på 2 miljoner kronor, varav man själva gick in med 600.000 kr. Övrig finansiering har Alingsås kommun, Lions i Bjärke och Sparbanksstiftelsen Alingsås stått för.

– Vi vill givetvis tacka samtliga finansiärer för värdefulla insatser, säger Mats Antmarker.

 

Med den nya hallen på plats öppnas nu helt andra möjligheter för att ta emot besökare och man behöver inte vara något teknikfreak, då platsen bjuder på så enormt mycket mer på det nostalgiska temat.

 

Välkommen på ett besök!