Staffan

Inspirerande årsstämmor
Vi har nyligen också genomfört årsstämmorna i både stiftelsen och i banken. Det är alltid väldigt kul med årsstämmorna tycker jag. Det är inspirerande att få träffa bankens styrelse, stiftelsens styrelse med verkställande tjänsteman och de förtroendevalda vid samma tillfälle. Vi alla arbetar för samma syfte genom Sparbanksidén och alla bidrar med viktiga funktioner och ett starkt engagemang för att vi ska kunna genomföra arbetet på bästa sätt. Det är naturligtvis också extra kul att berätta om en så fin utveckling och starkt resultat som vi åstadkom tillsammans i banken under 2021, och den samhällsnytta som det bidrar till.


Omvärlden är i ständig förändring -vi behöver vara nära våra kunder
För bara några år sedan började vi prata om ett paradigmskifte. Vi såg en bankbransch som hade varit lönsam under många år med höga marginaler och branschen hade inte behövt genomföra några större effektiviseringar. Vi bedömde dock att förutsättningarna skulle förändras i grunden och att vi som verkar inom den, skulle ställas inför stora utmaningar och omställningar.


Vad vi gör är att försöka se förändringar och trender så tidigt som möjligt, göra justeringar i vårt arbete för att finnas där för våra kunder och deras behov och vara proaktiva på olika sätt och vinna mark i konkurrensen och få ännu nöjdare kunder.

 

Det är viktigt med en stabil grund och en tydlig riktning
För att kunna göra det på bästa sätt så behöver vi ha en stabil grund att stå på och en tydlig riktning i vårt arbete. Det har vi i vår Affärsstrategi. Det är i den vi hämtar kraft och vägledning till vårt arbete och den bidrar till att hitta våra prioriteringar.


Då får vi saker att hända och ett par exempel på detta är:

  • Vi har över 60 tillträden planerade under juni.
  • Vi når 40.000 av våra kunder varje månad med våra kundförslag och 10% gör affär direkt. Helt fantastiskt!
  • Vi får in fler kunder och vi tar hem fler företagsaffärer.
  •  Det är också så kul att vi har kommit igång med aktiviteter och events som påskluncher, Företag – PB och Premiumträffar, barnspardag, digitala förmiddagar, utbildningskollen med ungdomar mm.

 
Vi tar med oss enorma erfarenheter från den här våren och fortsätter med de saker som vi lärt oss som är bra och effektiva och förbättrar några saker när vi nu ser en större bild. Nu stannar vi upp lite, på en hållplats, och summerar den här våren. Jag är stolt över det vi har åstadkommit i banken och över det som vi står för i vår Sparbanksidé.

 

Jag önskar dig en riktigt härlig ledighet och sommar!

 

VD 

Staffan Svantesson