Du som kund ska veta vad du kan förvänta dig av oss. Kompetenta, konkurrenskraftiga och konstruktiva, och det ska vi vara hela tiden och hela vägen, så länge du är kund hos oss – alltså kontinuerligt.

Strategimöte

I praktiken bygger detta i mångt och mycket på att vi löpande vill träffas och gå igenom just din strategi. Din placeringsstrategi, som ligger till grund för att du ska nå dina placeringsmål. Ditt framtida finansieringsbehov, ditt företags framtidsplaner osv. Detta gör vi genom att årligen ha ett strategimöte – i ett sådant möte går vi igenom allt i din ekonomi, vi kollar av läget och ser så att allt stämmer utifrån tidigare fastslagna mål. Se det som en sorts hälsoundersökning eller kanske besiktning. Stämmer allt i din ekonomi, så att vi kan jobba på enligt samma plan ett år till? Om något har förändrats bör vi ta hänsyn till det. En större förändring i ditt liv kan mycket väl också innebära en förändring i den ekonomiska strategi vi lägger tillsammans.

Vi backar och höjer blicken

Under detta årliga strategimöte är det meningen att vi backar och höjer blicken, vi tar fram din finansiella plan, zoomar in och zoomar ut, för att se om allting fortfarande är relevant. När vi gjort det är det också dags att göra eventuella förändringar. Här kommer vår yrkeserfarenhet in, vårt mål är att löpande komma med bra förslag till dig. Här är viktigt att poängtera att dessa förslag alltid ska vara anpassade till just din situation, till dina placeringar eller till tex dina försäkringsbehov. När vi haft vårt årliga strategimöte kan vi med trygghet jobba vidare tillsammans och vara konfidenta med att vi känner till allt nödvändigt om dig som kund.

Vi lär känna dig

Att känna dig är viktigt för oss, dels för att vi tror oss kunna ge dig de bästa råden om vi verkligen vet dina behov. Dels för att det idag finns regelverk som mycket tydligt säger att vi måste ha en långtgående kundkännedom, annars får vi helt enkelt inte bedriva bank – men allt det vet du redan sedan några år tillbaka. Om man snarast ser till vår önskan att verkligen lära känna dig för att kunna ge dig den bästa hjälpen, så måste jag säga att det förstås är en mycket trevligare bevekelsegrund för att ställa frågor och skapa en relation oss emellan.

Det vardagliga

När vi känner dig, när vi gått igenom alla delar under strategimötet, då kan vi gå över i det vardagliga, som kan te sig ganska olika beroende på dina önskemål. Kanske vill du ha löpande kontakt med en kapitalförvaltare, eller så dyker det plötsligt upp ett finansieringsbehov, skälen till att ha en kontakt med oss är många och väldigt olika.

Sammanfattningsvis – vi vill känna dig som kund, lägga en långsiktig plan tillsammans som utgår från dina specifika behov, genomföra ett årligt strategimöte, hjälpa dig med sådant som dyker upp och komma med enskilda affärsförslag innan du sett dem själv. Vårt mål är helt enkelt att vara kompetenta rådgivare som ger dig konstruktiva förslag och konkurrenskraftiga villkor, idag och imorgon.