Spara i ditt eget namn

  • Du väljer själv när du vill att barnet ska få tillgång till pengarna. När du tycker det är dags kan du ge sparandet som gåva.
  • Det är enkelt att öppna ett ISK direkt i internetbanken och du kan både följa och ändra placering av pengarna.
  • Viktigt att känna till när du sparar i eget namn är att pengarna juridiskt sett fortfarande är dina, eftersom de står i ditt namn. Om du vill vara säker på att pengarna går till barnet om du skulle avlida, behöver du skriva ett testamente där du anger att de sparade pengarna ska gå till barnet. Tänk på att bara för att det finns ett testamente, som anger att en viss summa på ett ISK ska ärvas av barnet, innebär det ingen garanti för att barnet får denna summa i arv.
  • Om du vill vara säker på att barnet får hela sparandet kan ett alternativ vara att spara i en kapitalförsäkring med barnet som förmånstagare.

Spara i barnets namn

  • Ett ISK som öppnas i barnets namn och personnummer förvaltas av föräldrarna tills barnet fyller 18 år.
  • När ett ISK i barnets namn ska öppnas behöver båda föräldrarna (eller förmyndare) besöka ett bankkontor och skriva under avtalet.
  • När ett ISK öppnas i barnets namn och det är två föräldrar (förmyndare) som företräder barnet, kan föräldrarna uppge om de önskar disponera kontot gemensamt eller var för sig.
  • Från det att barnet fyller 18 år bestämmer barnet helt själv över sitt sparande.