• Aberdeen Global Japanese Eg A ersätts med Swedbank Rour Japanfond A
  • BNPP Japan Equity C D ersätts med Swedbank Robur Japanfond A
  • Fidelity Latin Amerika A-Dis ersätts med BNPP Latin America Equity C D
  • Aktie-Ansvar Europa ersätts med Swedbank Robur Europafond
  • BNPP Emerging Equity C C ersätts med Swedbank Robur Global Em Mkts
  • Franklin Technology A (acc) USD ersätts med Swedbank Robur Technology

Kundbrev - flera fonder (pdf)
Kundbrev Franklin Technology A (acc) USD (pdf)