Vi tog i höstas fram ett omfattande stödpaket riktat till föreningar i Alingsås, Lerum, Herrljunga och Vårgårda kommuner. Sparbankshjälpen syftade till att hjälpa föreningarna att få tillbaka ungdomarna till sina verksamheter.

Enligt Ungdomsbarometern 2021 för Riksidrottsförbundet, har varannan ung i åldrarna 15–24 år på något sätt förändrat hur de tränar eller motionerar till följd av pandemin. Ungdomarna uppger också att träningen blivit ett viktigt sätt för dem att må bra i en omvälvande tid och att det underlättat för dem mentalt. 

Vi ville därför hjälpa föreningarna att få tillbaka ungdomar som slutat eller satt sin fritidssysselsättning på paus och vi avsatte medel i Sparbankshjälpen. Nu kan vi konstatera att hela 124 föreningar ansökte vilket har gett ett totalt stöd på hela 2 349 043 kr.

Det är bra att så många föreningar har ansökt och beviljats medel genom Sparbankshjälpen. Det ökar förutsättningarna för att fler ska få tillbaka ungdomarna i sina föreningar och den viktiga gemenskapen. Vi önskar alla föreningar ett stort lycka till i arbetet med att utveckla sin verksamhet.