Angelica Petersson, Affärschef och Stf VD började med att berätta om bankens hållbarhetsarbete. Ulf berättade dels om hur Swedbank Robur tänker kring hållbarhet, att de började arbeta med hållbarhet i våra fonder redan i början av 80-talet, när de lanserade sin första miljöfond. Parallellt med att hållbarhetsfrågor har utvecklats till att omfatta långt mer än miljö, har de fortsatt att arbeta för att driva på och inspirera med visionen om att bli världsledare i hållbart värdeskapande. Som Sveriges största fondbolag ser de att de har ett ansvar och en möjlighet att ta en tydlig ställning i frågor som är viktiga för våra kunder, investeringar och samhället. De har som mål att hela fondkapitalet ska förvaltas i linje med Parisavtalets 1,5 gradersmål senast år 2025. 

Tack alla ni som kom för att lära er mer. Tillsammans är vi starka och får vårt samhälle att må bra!