Lantbruksbarometern höst ger en dyster bild: ökande kostnader pressar lönsamheten och det finns en oro hos lantbrukarna om fortsatt nedgång under 2022.

Läs Lantbruksbarometen höst