Markel Sundeen vår skog-och lantbruksexpert reflekterar över Skogsbarometern som släpptes den 24 november. 

Vi har sett stora prisuppgångar på skogsfastigheter också i vårt verksamhetsområde och jag uppfattar det som att skogsägarna också ser positivt på framtida utveckling av värdet.