SKI Hållbarhetsindex är baserat på ny forskning och fångar kundens syn på om företaget investerar med tanke på framtida generationer, strävar efter ekonomisk framgång utan att ge avkall på sociala och miljömässiga faktorer samt om företaget tar samhällsansvar socialt, miljömässigt och ekonomiskt.
Vi är såklart otroligt stolta och tacksamma över resultatet även om vi kan bli ännu bättre på att berätta om det vi gör och bidra ännu mer till ett hållbart samhälle. Tillsammans är vi starka och får vårt område att växa och må bra!