Med anledning av förändrade marknadsräntor höjer Sparbanken Alingsås från och med den 13 april 2022 räntan på reverskrediter och kontokrediter med 0,25 procentenheter för privatpersoner och företag.

Ränteändringen gäller ej basrelaterad utlåning, lån till fast ränta eller lån med bunden ränta.