Lån

Med anledning av förändrade marknadsräntor höjer Sparbanken Alingsås från och med den 15 juli 2022 räntan på reverskrediter och kontokrediter med 0,50 procentenheter för privatpersoner och företag. Ränteändringen gäller ej basrelaterad utlåning, lån till fast ränta eller lån med bunden ränta.

Sparkonton

Sparbanken Alingsås höjer inlåningsräntan med 0,10 procentenheter på följande konton:

 • E-sparkonto
 • Sparkapitalkonto
 • Framtidskonto
 • Privat Banking-konto
 • Premiumkonto
 • Specialkonto Privat
 • Placeringskonto Företag
 • Skogskonto
 • Skogslikvidkonto
 • Skogsskadekonto
 • Ungdomskonto

Inlåningsräntorna justeras från och med 15 juli 2022.

 

Läs mer om räntan på våra sparkonton här