Lån

Med Lånanledning av förändrade marknadsräntor höjer Sparbanken Alingsås från och med den 7 oktober 2022 räntan på reverskrediter och kontokrediter med 1,00 procentenheter för privatpersoner och företag.

Ränteändringen gäller ej basrelaterad utlåning, lån till fast ränta eller lån med bunden ränta.

Sparkonton

Sparbanken Alingsås höjer räntan på följande sparkonton:

Konto

Ny ränta %

Procent Förändring

E-sparkonto

0,65

+0,50

Framtidskonto

1,25

+0,65

Inlåningskonto med specialvillkor*

 

-

Placeringskonto Företag

0,65

+0,50

Premiumkonto

1,25

+0,65

Private Banking-konto

1,25

+0,65

Sparkapitalkonto

0,65

+0,50

Skogskonto

1,85

 +1,0

Skogslikvidkonto

1,60

+1,0

Skogsskadekonto

1,85

+1,0

*Inlåningsvillkor med specialvillkor och specialinlåningskonto justeras efter individuell höjning. Räntorna justeras från och med 7 oktober 2022.

Fasträntor
Räntan för fasträntekonto ändras löpande och f.n. erbjuder vi följande:

  • Fasträntekonto Bundet 3 mån-   f.n. 1,25%
  • Fasträntekonto Bundet 6 mån-   f.n. 1,75%

Fasträntekonto Bundet 12 mån- f.n. 2,56%

Läs mer om räntan på våra sparkonton här