Vi är superstolta och så glada över att Sparbankerna har nöjdast privatkunder och företagskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning. Tack för att ni har svarat och att ni hjälper oss med vad vi kan förbättra för att vi ska fortsätta vara den bästa banken. Tillsammans är vi starka och får vårt område att växa och må bra! 🌱