Den 3 oktober drog projektet Rörelse på rast igång. Tillsammans med skolförvaltningarna i kommunerna Alingsås, Herrljunga, Lerum, Vårgårda och RF-SISU Västra Götaland så har nu 14 skolor startat upp arbetet. Syftet är att få fler elever att röra sig på rasterna, men även att stärka den sociala miljön i skolan och att skapa intresse för att aktivera sig på fritiden. Projektet riktar sig till en början främst till elever på låg- och mellanstadiet, men kommer också att inkludera elever på högstadiet.

Rörelse på rast genomförs av RF- SISU Västra Götaland, på uppdrag av skolförvaltningarna i kommunerna. Projektet finansieras av Sparbanksstiftelsen Alingsås.

/Klas Frisk