Fotbollsföreningarna är viktiga krafter som skapar sammanhållning i Alingsås och laget är viktiga förebilder för barn och ungdomar som visar att allt är möjligt.