Syftet med tävlingen var ett sätt att ta ansvar och agera långsiktigt för våra kunder och medarbetare. Att vara initiativtagande och sprida kunskap- både om hur vi som bank arbetar men även öka kunskapen om hållbarhet i stort.

Det som flest hade svarat rätt på var frågan om Hur mycket solel krävs det för att driva en elbil (*beräknad på en årlig körning om 15 000 km.) 57% har svarat rätt på att det krävs 3000 kWh.

Den fråga som har fått minst antal rätt är: Våra kunder har tillsammans investerat 24 000 000 kr i fonden Global Impact. Andelen av bolagen i fonden förväntas på 5 år rengöra och distribuera 29 miljoner liter dricksvatten. Hur många personers årliga förbrukning av vatten för mat och dryck motsvarar det? Rätt svar är 8 000 st och flest har svarat 12 000 st.

 

Tack alla ni som var med och tävlade!

Vinnarna är:

Ingemar Liljeblad
Jan-Åke Andersson
Evelina Andersson
Anton Carlsson
Agneta Stadling
Camilla Nordlund
Lena Fredriksson
Lisa Sörlin Engström
Julia Pettersson
Malin Palmborg
Emil Pettersson
Camilla Jiderhamn
Lé Hang
Carina Östlund
Linda Björlin
Josefin Jerndal
Tomas Sterning
Per-Ola Johnson
Göran Lehtipalo
Marie Langwagen