Trots förnyad oro kring Covid 19 under sommaren så har optimismen på världens börser hållit i sig och på många håll har nya all-time-highs noterats. Någon större oro kring rapportperioden blev det heller inte och merparten av bolagen har mött eller till och med överträffat de högt ställda förväntningarna. Strategi & Allokering ser vissa tecken på att den globala ekonomiska aktiviteten tappade lite fart och att det finns en rädsla för vad deltaspridningen kan få för konsekvenser på den fortsatta utvecklingen.
Även räntemarknaden har visat på styrka, en något oväntad sådan då inflationen i allra högsta grad har varit närvarande. Mattias Isakson, chef Strategi och Allokering förklarar:

- Vi har under en längre tid argumenterat för vår rekommenderade allokering utifrån tre övergripande parametrar; ekonomisk återhämtning, vinsttillväxt samt låga räntor. Återhämtningen fortlöper med något lägre momentum och förhöjd risk för negativa överraskningar framåt. Med det sagt, ser vi fortsatt den underliggande ekonomiska styrkan som en viktig grundplåt för vår rekommenderade allokering. Även vinsttillväxten har sedan förra hösten underskattats och även i samband med sommarens rapportsäsong blev utfallet bättre än väntat, vilket i sin tur har föranlett vidare uppjusteringar av estimaten för innevarande år. Flaskhalsar i produktionsleden fick inte det genomslag som befarades och räntorna har återigen fallit tillbaka. Allt sammantaget innebär detta att vi ser fortsatt potential för aktier och vi vidhåller vår övergripande allokering med de primära stöden i form av fortsatt vinsttillväxt och låga räntor.


Sammanfattning

  • Bibehållen övervikt i aktier – Europa fortsatt favoritregion, på bekostnad av Japan
  • Oväntat dramatiska ränterörelser sätter tonen, dock bibehållen likaviktad undervikt
  • Kreditspreadar kvar på historiskt låga nivåer, men Investment Grade har överleverat med sjunkande räntor i ryggen

 

Mer information
Investeringsstrategin augusti (pdf)
Produkt- och affärsförslag (pdf)
Till Insikt för fler analyser och rapporter
Till Aktiellt för mer artiklar, bloggar och analyser