Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om banken
Sparbanksstiftelsen Alingsås

Upplåningsprogram

För att skapa bra förutsättningar för att bedriva en lönsam och hållbar bank så emitterar vi obligationer. Det ger oss större möjligheter och en ökad trygghet i vår finansiering.

Vi är en trygg och stabil bank
Sollebrunn

Grönt ramverk

Hållbarhetsperspektivet är integrerat i hela Sparbanken Alingsås verksamhet. Som sparbank har vi ett stort ansvar och även en möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Genom hållbar kreditgivning kan vi främja satsningar med tydliga fördelar för framtiden.

Medium Term Note Program

Här lämnas information om Sparbanken Alingsås program för Medium Term Notes (MTN).

Genom MTN-programmet så har banken tillgång till den insitutionella kapitalmarknaden och därmed möjligheter till långfristig finansiering. 

Prospektet utgör ett grundprospekt enligt 2 kap 16 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta prospekt skall läsas tillsammans med eventuella tillägg till prospektet, varje dokument som blivit en del av prospektet genom hänvisning samt slutliga villkor för aktuellt lån.

Miljöbild löv