Hoppa till textinnehållet

Finansiell information

Här hittar du:

  • Årsredovisningar
  • Delårsrapporter
  • Likviditetsrisk
  • Kapitaltäckning
  • Ersättningar

Årsredovisning 2021

När vi gör bokslut för året kan vi konstatera att även 2021 har präglats starkt av Coronapandemin. Vi hade förhoppningar om att situationen skulle förbättras efter sommaren och vi kunde också se tecken om återhämtning i ekonomin, men när vintern trädde in så kom en ny variant och samhället fick återigen gå in i en restriktionsfas.

 

Under 2021 genomförde vi en extra insats genom Sparbankshjälpen och kunde tillföra betydande belopp till förenings- och kulturlivet för att stötta dem till att få ungdomar att återuppta eller starta sin aktivitet, som vi sett har gått ner under pandemin. Det är en del i vårt hållbarhetsarbete och vi arbetar med många ytterligare delar inom detta område som ni kan ta del av i vår hållbarhetsredovisning.

 

Vi ser en ökad önskan från våra kunder och marknaden om att veta mer om och ta del av våra värderingar, våra tjänster och produkter. Vi ser en uppskattning av vår närhet och vårt engagemang. De mycket höga betyg som vi får i resultaten från kundnöjdhetsmätningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) ger oss stöd till fortsatt arbete i detta genom vår affärsidé. 

Andra finansiella rapporter

Ersättningspolicy

Informationen lämnas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2011:1 och artikel 450 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.